Lyngå Præstegård

Sognepræst Anne Martiny Kaas-Hansen

Tlf. 8698 1224

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

Hvad er egentlig meningen med det hele?

MENIGHEDSRÅDETS ROLLE OG OPGAVER
Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give noget godt videre.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:

Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx koncerter, babysalme-sang, foredrag, besøgstjeneste og børneaktiviteter, og har derfor stor indflydelse på livet i kirken. Det er også menighedsrådet, der fastlægger gudstjenesterne.

Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER
I Lyngå, Skjød og Lerbjerg består det fælles menighedsråd af 4 valgte medlemmer fra hvert sogn.

FOR AT KUNNE STILLE OP SKAL DU:

Være over 18 år
Være medlem af folkekirken
Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.

 

Sådan stiller du op
FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE

For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en kandidatliste. Det er op til dig – og andre kandidater – at få sammensat listerne, der skal bakkes op af mindst fem stillere. I praksis foregår opstillingen dog oftest på et opstillingsmøde, der ligger i forlængelse af sognets orienteringsmøde.  

DELTAG I ORIENTERINGSMØDET I DIT SOGN
Orienteringsmøde tirsdag d. 13. september kl. 19.00 i Lyngå Præstegård.

KONTAKT DIT LOKALE MENIGHEDSRÅD
Opgavefordeling, arbejdsformer og traditioner varierer fra sogn til sogn.
Derfor er det altid en god idé at kontakte sit lokale menighedsråd og høre, hvordan de organiserer deres arbejde. Det gør det nemmere at vurdere, hvor og hvordan du kan bidrage. Læs mere på menighedsraadsvalg2016.dk

 

Kandidatlister afleveres til:
Anne Martiny Kaas-Hansen, Lyngåvej 85, Lyngå, 8370 Hadsten
eller Hadsten Kirkekontor, Kirkevej 5, 8370 Hadsten
i perioden 20. september kl. 19.00 til 27. september kl. 19.00

Formand for valgbestyrelsen:
Jutta G. Christensen, Faurskovvej 16, 8370 Hadsten


Kirkeliv

Lyngaa Folkekor 1
sommerkirke


Kalender

Sommeraftentur

14/07 kl. 19:00 - 22:00

Højmesse, Skjød Kirke

17/07 kl. 09:30 - 10:30

Højmesse, Lyngå Kirke

31/07 kl. 09:30 - 10:30

Højmesse, Skjød Kirke

07/08 kl. 11:00 - 12:00

Højmesse, Lerbjerg Kirke

14/08 kl. 11:00 - 12:00

Kalender

Ingen begivenheder fundet.Tilmeld nyhedsbrev
Læs dagens tekst, slå op i Biblen og meget mere på bibelselskabet.dk